3

اجاق گاز بوش مدل PCR915B91E

PCR915B91E
PCR915B91E
PCR915B91E
PCR915B91E

5 شعله

رنگ: سفید

ساخت: اسپانیا

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 45 × 915 × 520

مشخصات: 5 شعله ، 2 گانه دومینو