3

اجاق گاز بوش مدل PIK975N24E

PIK975N24E
PIK975N24E
PIK975N24E
PIK975N24E

5 شعله

رنگ: سیاه

ساخت: اسپانیا

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 51 × 916 × 527

مشخصات: اجاق صفحه ای سرامیک ، جنس فریم ها استیل ضد زنک 5 محدوده القایی ،1 محدوده دوگانه، 90 سانتی متری