3

اجاق گاز بوش مدل PKE611F17E

PKE611F17E
PKE611F17E
PKE611F17E
PKE611F17E

4 شعله

رنگ: سیاه

ساخت: اسپانیا

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 45 × 592 × 522

مشخصات: بدون قاب ،؛ شیشه سرامیک، 60 سانتی4 شعله القایی