3

اجاق گاز بوش مدل PRP626B70E

PRP626B70E
PRP626B70E
PRP626B70E
PRP626B70E

4 شعله

رنگ: سیاه

ساخت: اسپانیا

ابعاد عمق عرض ارتفاع: 45 × 606 × 527

مشخصات: 4 شعله ، 60 سانتی متری