3

ساید بای سایدوایت هاوس مدل WEM25MHBCSS

WEM25MHBCSS
WEM25MHBCSS
WEM25MHBCSS
WEM25MHBCSS

رنگ:

ساخت: مکزیک

سری: -

مصرف انرژی:

ابعاد عمق عرض ارتفاع:

مشخصات:

قیمت محصول : 9,590,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,590,000    تومان

پنج فقره چک   : 1,200,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است