3

ساید بای سایدوایت هاوس مدل WEM27VGDDSS

WEM27VGDDSS
WEM27VGDDSS
WEM27VGDDSS
WEM27VGDDSS

رنگ:

ساخت: مکزیک

سری: -

مصرف انرژی:

ابعاد عمق عرض ارتفاع:

مشخصات:

قیمت محصول : 11,190,000 تومان

پرداخت  نقدی : 4,190,000    تومان

پنج فقره چک   : 1,400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است