3

ساید بای سایدوایت هاوس مدل WEM30VHDCSS

WEM30VHDCSS
WEM30VHDCSS
WEM30VHDCSS1
WEM30VHDCSS1

رنگ:

ساخت: مکزیک

سری: -

مصرف انرژی:

ابعاد عمق عرض ارتفاع:

مشخصات:

قیمت محصول : 11,590,000 تومان

پرداخت  نقدی : 4,090,000    تومان

پنج فقره چک   : 1,500,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است