3

ساید بای سایدوایت هاوس مدل WEM30VHDCWW

WEM30VHDCWW
WEM30VHDCWW
WEM30VHDCWW1
WEM30VHDCWW1

رنگ:

ساخت: مکزیک

سری: -

مصرف انرژی:

ابعاد عمق عرض ارتفاع:

مشخصات:

قیمت محصول : 10,690,000 تومان

پرداخت  نقدی : 3,690,000    تومان

پنج فقره چک   : 1,400,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است