3

ساید بای سایدوایت هاوس مدل WSMF8YGFEWW

WSMF8YGFEWW
WSMF8YGFEWW
WSMF8YGFEWW
WSMF8YGFEWW

رنگ:

ساخت: مکزیک

سری: -

مصرف انرژی:

ابعاد عمق عرض ارتفاع:

مشخصات:

قیمت محصول : 12,290,000 تومان

پرداخت  نقدی : 4,290,000    تومان

پنج فقره چک   : 1,600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است