3

ساید بای سایدوایت هاوس مدل WSMS8YGFESS

WSMS8YGFESS
WSMS8YGFESS
WSMS8YGFESS
WSMS8YGFESS

رنگ:

ساخت: مکزیک

سری: -

مصرف انرژی:

ابعاد عمق عرض ارتفاع:

مشخصات:

قیمت محصول : 13,390,000 تومان

پرداخت  نقدی : 5,390,000    تومان

پنج فقره چک   : 1,600,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

موجود است