جاروبرقی بوش

BGL8SIL59D

جارو برقی بوش مدل BGL8SIL59D

جارو برقی بوش 1600 وات مشکی

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,478,000 تومان

پرداخت  نقدی : 488,000    تومان

سه فقره چک    : 330,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

BGL72234

جارو برقی بوش مدل BGL72234

جارو برقی بوش 2200 وات سفید

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,305,000 تومان

پرداخت  نقدی : 405,000    تومان

سه فقره چک    : 300,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

BGL72294

جارو برقی بوش مدل BGL72294

جارو برقی بوش 2200 وات سورمه ای

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,367,000 تومان

پرداخت  نقدی : 467,000    تومان

سه فقره چک    : 300,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

BGL8PRO4

جارو برقی بوش مدل BGL8PRO4

جارو برقی بوش 2400 وات خاکستری

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,510,000 تومان

پرداخت  نقدی : 420,000    تومان

سه فقره چک    : 330,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

BGL7200

جارو برقی بوش مدل BGL7200

جارو برقی بوش 2500 وات قرمز

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,023,000 تومان

پرداخت  نقدی : 323,000    تومان

دو فقره چک    : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

BSGL52531

جارو برقی بوش مدل BSGL52531

جارو برقی بوش 2500 وات مشکی

ساخت آلمان

قیمت محصول: 1,165,000 تومان

پرداخت  نقدی : 465,000    تومان

دو فقره چک    : 350,000    تومان

ماه به ماه بدون بهره

جاروبرقی بوش 3000 وات

جاروبرقی بوش pro5

جاروبرقی بوش 2500 وات

جاروبرقی بوش مدل bsg8pro3

جاروبرقی بوش BGL7200
جاروبرقی بوش BSGL52531

جارو برقیبوش قسطی

قیمت جاروبرقی بوش